top of page

ลักษณะแม่แบบสำหรับงานหล่อเหล็ก

S__4210692.jpg

แบบงานขึ้นเพลท

แบบเพลทนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานชิ้นเล็กน้ำหนักไม่มาก ข้อดีคือทำแบบได้เร็ว เหมาะสำหรับงานที่ต้องการผลิตเป็นจำนวนมาก เพราะจะใช้เวลาน้อยในการผลิต นิยมใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียม เพราะสามารถใช้ได้นาน ต่างจากเพลทไม้ที่อายุการใช้งานน้อยกว่า และเสียรูปได้ง่ายจากความชื้น การเสียดสี และอื่นๆ

แบบเป็นชิ้นงานกระสวน
(แบบทำจุ้งมือ)

แบบจุ้งมือมีลักษณะเหมือนตัวชิ้นงาน แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย เพราะตัวงานเหล็กจะมีการหดตัวเล็กน้อยจากแบบ จึงต้องทำให้มีขนาดใหญ่กว่างานตัวจริงตามลักษณะของงานแต่ละชิ้น การหดตัวขึ้นอยู่กับชนิดเหล็กแตกต่างกันไป วัสดุที่ใช้สร้าง อลูมิเนียม, ไม้ และโฟม เป็นต้น ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน และอายุการใช้งาน

S__4210690.jpg
bottom of page