top of page

บริษัท โรงหล่อพรทวี จำกัด
PORNTHAVEE CASTING WORK CO.,LTD.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โรงหล่อพรทวี จำกัด เป็นโรงงานหล่อเหล็ก รับหล่อเหล็ก หล่อเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว มีประสบการณ์ในการทำงานหล่อชิ้นงานมามากกว่า 20 ปี หล่อชิ้นงานที่มีคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานทุกขั้นตอนก่อนส่งให้ถึงมือลูกค้า เราเชี่ยวชาญในการหล่อชิ้นงานที่เป็นเหล็กที่มีคุณภาพสูง เพื่อนำไปใช้งานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า FC25, SC46, FCD40, SCM440, SCMN3, CR2828 และสแตนเลส SUS410, SUS304 เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของเหล็ก ด้วยเครื่องตรวจวัดส่วนประกอบในเหล็กก่อนจะเทชิ้นงานเหล็กหล่อทุกชนิด จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่างานที่ผลิตออกไปทุกชิ้นงานตรงตามสเปคที่คุณต้องการ อีกทั้งมาตรฐานงานหล่อเหล็กของเรา สามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตรงตามสเปคของเหล็กในแต่ละชนิดตามสูตรเคมี ทำให้ได้ค่าความแข็งอ่อนตรงตามความต้องการ ชิ้นงานจึงมีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า เรื่องงานหล่อเหล็กหรืองานเหล็กหล่อทุกชนิด เรายินดีพร้อมให้คำปรึกษา

bottom of page